JACOBUSTUIN

VERBORGEN OASE IN DE STAD

GESCHIEDENIS VAN DE JACOBUSTUIN

 

1978: Gemeenschappelijke binnentuin

Bewoners en bedrijven van de Jacobusstraat, Mauritsweg en Oude Binnenweg staan allemaal

een groot stuk tuin af voor een gemeenschappelijke tuin. Het resultaat is een goede verbetering,

in plaats van verwaarloosde tuinen met vuilstort ontstaat er een wilde heemtuin die de

JACOBUSTUIN wordt genoemd.

 

1988 – 1989: Bodemsanering

Vanwege een loodverontreiniging wordt de bodem gesaneerd, een erfenis van een 19e-eeuws

loodwitfabriek. De bovenste meter grond wordt vervangen door schone aarde en de hele

vegetatie, wordt weggehaald op 4 bomen na.  Eén daarvan, een 130 jaar oude kastanjeboom,

legt helaas een paar jaar later het loodje. De gemeente levert de gesaneerde JACOBUSTUIN

op met een grasveld en veel prikstruiken

 

1990: Nieuwe beplanting

De JACOBUSTUIN wordt semi-openbaar gebied en er ontstaat een Tuincommissie die twee

doelen nastreeft: verscheidenheid aan vegetatie en openstelling voor de buurt. Bewoners halen

de prikstruiken weg om ze te vervangen door meer gevarieerde beplanting. Ook wordt er een

volière neergezet, een kippenren en een konijnenhok. De prikstruiken aan de Noordzijde maken

plaats voor een kinderspeelplek. De oude kastanjeboom krijgt een tweede leven als houtwal, een

aangename en veilige plek voor vogels. En de JACOBUSTUIN krijgt een aantal kunstwerken.

 

1994: Open voor de buurt en anderen

De (deel)gemeente honoreert de wens voor openstelling van de JACOBUSTUIN overdag en

zorgt voor beheer. Diverse betaalde beheerders volgen elkaar op van 1994 tot 2012. De

Tuincommissie geeft sleutels uit aan bewoners die toezicht willen houden op de momenten dat er

geen beheerder is. En zij creëert de mogelijkheid voor privéfeesten van bewoners. Samen met

‘jongeren uit de gehele wereld’, legt de Tuincommissie in 1996 een beekje aan, hierdoor worden

ook kikkers, reigers, salamanders en padden aangetrokken.

Inmiddels weten diverse culturele instellingen de JACOBUSTUIN te vinden voor hun activiteiten,

oa het Gjergev-festival en een jaarlijks dichterfestival.

 

2010 – heden: Hoe verder

De beplanting wordt in 2010/2011 gerenoveerd om te voorkomen dat bepaalde planten ten

onder gaan aan wildgroei.

Per 1 januari 2012 heeft het (deel)gemeentebestuur het beheer van de JACOBUSTUIN

wegbezuinigd, waardoor onderhoud en openstelling in het gedrang komen. Er is hier op

verschillende manieren tegen geprotesteerd, helaas zonder succes.  Sinds begin 2013 wordt er 

geëxperimenteerd met nieuwe manieren van openstelling en toezicht.